Business Central

Teknologisk fremtidssikring

Hos D&P Solutions tilbyder vi de teknologisk mest opdaterede og forretningsmæssigt mest komplette løsninger. Kombineret med vores unikke forretningsforståelse får du med Business Central samlet alle din virksomheds funktioner i ét integreret system, der i udseende og opbygning minder om Microsoft Office. Det gør det nemt at lære, intuitivt at bruge og hurtigt at implementere.

Sæt strøm til din produktivitet og styring af omkostninger

Med Business Central får du fremtidens muligheder som standard

Kontinuerlig forretningsudvikling

Et velfungerende økonomisystem er ofte lig med velfungerende processer – og omvendt. Hos D&P Solutions går vi målrettet efter at sætte vores indgående kendskab til Business Central (tidligere Navision og Microsoft DynamicsNAV) – i spil på en måde, så vi sammen flytter din forretning fra ét niveau til et andet. Og vi gør det gerne sammen med Continias værdiskabende add-on produkter, der er blandt verdens mest solgte tillægsløsninger til netop Business Central.

Kontinuerlig transformation

Med systemet udfordrer vi dig og din organisation på arbejdsprocesser og daglige rutiner, så vi i fællesskab formår at omsætte dine specifikke ønsker til reelle og målbare forretnings- og konkurrencefordele. Vores mål er at være med til at udvikle din virksomhed gennem brug af intelligente it-løsninger, og derfor tager vi konsekvent udgangspunkt i dine eksisterende problemstillinger og udfordringer.

Kontinuerlig vækst

Dét, der differentierer os i markedet er, at vi fokuserer 100% på transport og logistik i krydsfeltet mellem teknologi og it, målrettet kunstig intelligens og forretning. Det betyder, at både vores danske selskab og internationale netværk har dokumenteret, mangeårig erfaring, og at vi kender kravene til både velfungerende it-systemer og velfungerende arbejdsprocesser. Kort sagt: Vi ved, hvad vi taler om. Og endnu vigtigere: Vi ved, hvad vores kunder taler om.

transport og logistik

Med Business Central og vores indgående ERP- og forretningsforståelse får du markante resultater, der bl.a.:

N

Øger din produktivitet og gennemsigtighed i dine økonomiske transaktioner

N

Giver dig kontrol over din forretning

N

Optimerer din daglige drift og sikrer dig større kundetilfredshed og -loyalitet

Continia er en af verdens førende leverandører af add-ons til Business Central. Det giver dig en række ekstra fordele:

N

Ekstra fart på dine finansprocesser med minimal manuel indtastning

N

Mere effektive arbejdsgange

N

Strømlining og automatisering af alle trin i håndteringen af dine dokumenter

Norma LIVE

Skab målbar vækst med kunstig intelligens til live ruteplanlægning og -optimering

Go4TMS

Tilpas din forretning til i morgen ved at tage hånd om dine udfordringer i dag

Business Central

Sæt strøm til fremtidssikrede it-løsninger og højeste kvalitet i leverancen

D&P Solutions ApS

D&P Solutions ApS

Jernbanegade 23
DK-4000 Roskilde
Denmark

T: +45 8686 7010
E: info@d-ps.dk